کاریکاتور یک سعودی از اغتشاش در ایران

به گزارش عصر امروز، کاریکاتوری که یکی از فعالان سعودی در تویتر منتشر کرده است.

نظرات بسته اند